AdVertigo

Relacje inwestorskie

RAPORTY BIEŻĄCE i OKRESOWE [ESPI / EBI]:

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Nazwa  ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA (AVE)

Adres    UL. GRZEGÓRZECKA 67D/LOK. 26, 31-559 KRAKÓW
Telefon  (22) 517 13 60
Fax        (22) 5171371
Email     biuro@advertigo.pl

NIP        952-20-90-656
KRS      0000358773
REGON 142446421

Kapitał Zakładowy

2 975 000 zł wpłacony w całości
 
Prezes Zarządu
Łukasz Górski
 
Rada Nadzorcza:
Jan Jastrzębski
Natalia Górska
Patrycja Ignacy
Jakub Zamojski
Tomasz Wykurz
 
Autoryzowany Doradca              
AUTORYZOWANI.PL Prosta Spółka Akcyjna
 
Animator Rynku

Kontakt mailowy Relacje Inwestorskie:
ir@advertigo.pl

AKCJONARIAT ADVERTIGO S.A.:
Artur Górski                       6 520 000 akcji             19,16%
January Ciszewski *       17 512 568 akcji             58,87%
Leszek Jastrzębski           1 000 000 akcji               3,42%
Pozostali                           4 717 432 akcji             15,85%

*z podmiotami zależnymi
 
KALENDARIUM
• raport roczny za 2023 rok – w dniu 11.03.2024 roku
• raport za I kwartał 2024 roku - w dniu 08.05.2024 roku
• raport za II kwartał 2024 roku - w dniu 07.08.2024 roku
• raport za III kwartał 2024 roku - w dniu 07.11.2024 roku
 
Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2023 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
 
 
 
WALNE ZGROMADZENIA
 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.

Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105, 31-559 Kraków.
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

AVE Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ -2023-06-28.pdf

AVE Projekty uchwał ZWZ -2023-06-28.pdf

AVE formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ -2023-06-28.pdf

AVE Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ -2023-06-28.pdf

AVE Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ -2023-06-28.pdf

AVE Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ -2023-06-28.pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r.

Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (31-559 Kraków).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

AVE Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ 2022 .pdf

AVE Projekty uchwał ZWZ.pdf

AVE Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ.pdf

AVE formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ.pdf

AVE Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ .pdf

AVE Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ .pdf

 

2021-06-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.   
 

Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 15:30 Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie _02-697 Warszawa Ursynów_, przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.   
 


2020-10-07 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 07 października 2020 r. ADVERTIGO Spółka Akcyjna ADVERTIGO S.A
 
2020-09-10 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO SA
Advertigo_SA_Ogloszenie_NWZA_2020_10.pdf
Advertigo_SA_projekty_uchwal_NWZA_2020_10.pdf
Advertigo_SA_wzor_pelnomocnictwa.pdf
 
2020-07-17 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 17 lipca 2020 r. ADVERTIGO S.A.
 
2020-06-20 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO SA wraz z projektami uchwał