AdVertigo

Relacje inwestorskie

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 
Nazwa  ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA (AVE)

Adres    UL. CEDROWA 34 04-533 WARSZAWA
Telefon  (22) 517 13 60
Fax        (22) 5171371
Email     biuro@advertigo.pl

NIP        952-20-90-656
KRS      0000358773
REGON 142446421

Kapitał Zakładowy

2 975 000 zł wpłacony w całości
 
Prezes Zarządu
Łukasz Górski
 
Rada Nadzorcza:
Jarosław Jastrzębski
Julita Sołtysiak
Michał Sołtysiak
Jan Jastrzębski
 
Autoryzowany Doradca              
Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o.

Kontakt mailowy Relacje Inwestorskie:
ir@advertigo.pl

AKCJONARIAT ADVERTIGO S.A.:
Artur Górski                      5 700 000 akcji             19,16%
January Ciszewski *       17 630 021 akcji              59,26%
Leszek Jastrzębski           1 016 000 akcji               3,42%
 

*z podmiotami zależnymi
 
 
 
 
RAPORTY BIEŻĄCE i OKRESOWE [ESPI / EBI]:
 
2020-01-27 Bieżący EBI | 4/2021
Zmiany w Zarządzie Spółki
 
2021-01-27 Bieżący ESPI | 8/2021
 
2021-01-27 Bieżący EBI | 3/2021
Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-01-20 Bieżący EBI | 1/2021
Zmiana praw z instrumentów finansowych emitenta
 
 
 
 
WALNE ZGROMADZENIA
 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r.

Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (31-559 Kraków).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

AVE Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ 2022 .pdf

AVE Projekty uchwał ZWZ.pdf

AVE Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ.pdf

AVE formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ.pdf

AVE Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ .pdf

AVE Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ .pdf

 

2021-06-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.   
 

Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 15:30 Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie _02-697 Warszawa Ursynów_, przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.   
 


2020-10-07 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 07 października 2020 r. ADVERTIGO Spółka Akcyjna ADVERTIGO S.A
 
2020-09-10 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO SA
Advertigo_SA_Ogloszenie_NWZA_2020_10.pdf
Advertigo_SA_projekty_uchwal_NWZA_2020_10.pdf
Advertigo_SA_wzor_pelnomocnictwa.pdf
 
2020-07-17 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 17 lipca 2020 r. ADVERTIGO S.A.
 
2020-06-20 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO SA wraz z projektami uchwał
 
 

Our products

1
Teraz Rock