AdVertigo

System B2B dystrybucji biletów

Strona informacyjna Systemu B2B zarządzającego dystrybucją biletów

Projekt „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania dystrybucją biletów pomiędzy przedsiębiorstwem Advertigo Spółka Akcyjna a parterami biznesowymi” został zrealizowany przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wdrożony system ma na celu zautomatyzować i zintegrować wszystkie procesy biznesowe związane z dystrybucją i sprzedażą biletów na imprezy masowe oraz z promowaniem tego typu wydarzeń na stronach internetowych należących do spółki Advertigo SA. Integruje on wszystkie procesy w tym zakresie zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwem Advertigo SA i naszymi partnerami. Dzięki takiej automatyzacji obieg dokumentów papierowych zostanie praktycznie zredukowany do zera. Wdrożenie tego systemu pozwala na dalszy dynamiczny rozwój naszego przedsiębiorstwa i sprawne konkurowanie z innymi uczestnikami rynku dystrybucji biletów w Polsce. Warto zaznaczyć, że system ten umożliwia korzystanie z niego także naszym partnerom biznesowym z innych krajów Unii Europejskiej.

Podstawą właściwego przeprowadzenia projektu było zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych oraz ludzkich. Na etapie planowania inwestycji przeprowadziliśmy odpowiednie konsultacje w zakresie merytorycznej zawartości oraz funkcjonalności oprogramowania, a także zapoznaliśmy się z ofertą firm informatycznych opracowujących tego typu rozwiązania systemowe dla podmiotów gospodarczych. Na podstawie rozmów z naszymi pracownikami odpowiedzialnymi za kontakty z partnerami i realizację poszczególnych procesów wymiany informacji w obrębie firmy zostały określone minimalne parametry i cechy nowego systemu, gwarantujące spełnienie oczekiwań każdej ze stron oraz osiągnięcie celów projektu.

System ułatwia współpracę z naszymi partnerami poprzez lepsze zarządzanie dystrybucją i sprzedażą biletów na imprezy masowe takie jak koncerty, festiwale, wydarzenia sportowe czy kulturalne. Nasi kontrahenci otrzymają narzędzie – platformę systemu B2B - które pozwoli m.in. w prosty sposób przekazywać informacje i parametry planowanych wydarzeń. Dzięki systemowi B2B mogą łatwo określić ceny biletów, terminy, warunki sprzedaży, mogą także promować i reklamować swoje wydarzenia na naszych portalach. Służy temu specjalna sekcja zamówień promocyjnych. Digitalizacja tych procesów pozwala na ich automatyzację, a dzięki temu znaczne usprawnienie relacji B2B.

Zapraszamy do współpracy!

Aby otrzymać dostęp do naszego Systemu B2B musisz się zarejestrować, wejdź tu.
Jeżeli jesteś już naszym partnerem biznesowym przejdź do strony logowania.