AdVertigo

System B2B

Strona informacyjna Systemu B2B firmy Advertigo S.A.

Projekt „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi pomiędzy przedsiębiorstwem Advertigo Spółka Akcyjna i jej parterami” został zrealizowany przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wdrożony system ma na celu zautomatyzować i zintegrować szereg procesów biznesowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem Advertigo SA i naszymi partnerami. Dzięki niemu zautomatyzowaliśmy większość z procesów biznesowych przebiegających w firmie. Wdrożenie tego systemu pozwala na dalszy dynamiczny rozwój naszego przedsiębiorstwa i sprawne konkurowanie z innymi uczestnikami rynku medialnego.

Podstawą właściwego przeprowadzenia projektu było zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych oraz ludzkich. Na etapie planowania inwestycji przeprowadziliśmy odpowiednie konsultacje w zakresie merytorycznej zawartości oraz funkcjonalności oprogramowania, a także zapoznaliśmy się z ofertą firm informatycznych opracowujących tego typu rozwiązania systemowe dla podmiotów gospodarczych. Na podstawie rozmów z naszymi pracownikami odpowiedzialnymi za kontakty z partnerami i realizację poszczególnych procesów wymiany informacji w obrębie firmy zostały określone minimalne parametry i cechy nowego systemu, gwarantujące spełnienie oczekiwań każdej ze stron oraz osiągnięcie celów projektu.

System ułatwia współpracę z naszymi partnerami poprzez lepsze zarządzanie kolportażem pism oraz reklamami, które partnerzy zamawiają w naszych serwisach internetowych i pismach drukowanych. Nasi kontrahenci otrzymają narzędzie – platformę systemu B2B - które pozwoli wszystkim przedsiębiorstwom m.in. w prosty sposób przekazywać zamówienia na nakład, rozliczać sprzedaż pism oraz umieszczać materiały reklamowe bezpośrednio w systemie. Digitalizacja tych procesów pozwala na ich automatyzację i znaczne przyspieszenie.

Zapraszamy do współpracy!

Aby otrzymać dostęp do naszego Systemu B2B napisz tu

Jeżeli jesteś już naszym partnerem biznesowym przejdź do strony logowania.